Něco málo o nás ...

Centrum ekologické výchovy Žabka je odloučeným pracovištěm Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace. Vzniklo v roce 1994. Nyní sídlí ve Starém Městě, ulice Nad Hřištěm 1921.

CEV Žabka zajišťuje výukové programy a další aktivity environmentálního zaměření pro školy ve Zlínském kraji. Zabývá se volnočasovými aktivitiami pod SVČ Klubko a také prázdninovou a táborovou činností. Pro širokou veřejnost pořádá osvětové kampaně a akce, a pro pedagogy nabízí odborné semináře a poradenství.

Hlavní činnosti

  • výukové programy pro školy
  • zájmové kroužky pod SVČ Klubko Staré Město, p. o.
  • prázdninové akce a tábory pod SVČ Klubko Staré Město, p. o.
  • akce pro veřejnost
  • odborné akce a semináře, vzdělávání pedagogů
  • metodická činnost
  • ediční a publikační činnost

Od svého vzniku si CEV postupně vybudovalo své místo v krajském systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a stále zlepšuje a rozšiřuje své místo v krajském systému aktivit jak pro veřejnost, tak i pro školy a další neziskové organizace v našem regionu.