Co ještě nabízíme ...

Programy na míru

Pro všechny věkové kategorie. Dle vašich požadavků připravíme environmentální program, který vám nejlépe vyhovuje (např. na konkrétní téma k probíranému učivu apod.). Jedná se o exkurze, školní výlety, školy v přírodě, přírodovědné soutěže ve škole ... např. Den Země, Den zvířat, Den stromů a další projektové dny. Program může být taky zaměřen na prožitkové aktivity, rozvoj osobnosti, spolupráci a stmelení kolektivu (3. třída ZŠ - střední školy).

Nutno objednat minimálně 1 měsíc předem. Cena programu je dle domluvy - zaměření, potřebných pomůcek, doby trvání a cestovného.